İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İklim Değişikliği Başkanlığının yürüteceği faaliyetlerin yerine getirilmesine, hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarının belirlenmesine ve teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İklim Değişikliği Başkanlığının görev ve yetkileri, teşkilat yapısı ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum...