BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyaların ihracatının düzenlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Yetki MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir. Yürürlük MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (2)...

TARIMSAL ÜRÜNLER İHRACATINA YÖNELİK MEVZUAT, UYGULAMALAR VE SORUNLAR HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

Özdem İŞSEVER E. GÜMRÜK BAŞMÜFETTİŞİ CUSTOMS ADVISORS ETİK GÜMRÜK DNT. DNŞ. LTD. ŞTİ. Türkiye'de Tarım İstihdam, ihracat ve ulusal gelire yaptığı katkı ile önemli bir sektördür. Tarım sektörü, yıllara göre değişiklik gösterse de nüfusun yaklaşık ¼’ünü istihdam etmesi, sağladığı katma değer ve ihracat rakamları ile ön planda yer almaktadır. Ancak; tarımda verimliliği artırmada gerekli yatırımların zamanında yapılamaması, su kaynakları ile ilgili sorunlar ve girdi fiyatlarındaki önemli artışlar tarımsal istihdamın giderek gerilemesine, hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışan insanların sayısının artmasına yol açmıştır. SGK verileri...