Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü Kararında Değişiklik Yapıldı

Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 19.07.2023 tarihinde toplanarak; "Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 19.07.2023 tarih ve 2023/32 sayılı kararıyla Danıştay Dördüncü Dairesi''nin görev alanı değiştirilerek idari dava dairesi olarak görevlendirilmesi nedeniyle 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca iş durumu ve ihtiyaçlar dikkate alınarak işbölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi." Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü Kararında Değişiklik Yapılmasına Daire Karar'a BURADAN ulaşabilirsiniz. Danıştay Başkanlık Kurulunun 2023/32 Sayılı Kararı'na BURADAN ulaşabilirsiniz.