Yargıtaydan ‘sahte sigortalı inek’ kararı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, ölen sigortasız ineğine, sigortalattığı ineğin küpesini takan sanığa, "sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık" suçundan verilen yerel mahkeme kararını bozdu, sanığın beraatine karar verilmesine hükmetti. Elazığ'da hayvancılık yapan kişi, çiftliğindeki 76 hayvandan 44'üne sigorta yaptırdı. Poliçe kapsamında sigortalanan ineklere küpe takıldı. Çiftçi, sigortasız ineklerinden biri ölünce kulak küpe numarasıyla sigortalanan başka bir ineğin küpesini, ölenin kulağına takarak eksper çağırdı. Hasar tespit raporu düzenleyen sigorta eksperi, sigortalama işlemi öncesi çekilen görüntüler ile ölüm sonrası çekilen görüntüleri karşılaştırdı. İneklerin farklı olduğunun...

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Yayımlandı

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesidir. (2) Bu Tebliğ, 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında...

Hayvancılık Işletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklemesine İlişkin Karar

"Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Işletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklemesine İlişkin Karar" 21 Mayıs 2021 tarih ve 31487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararının amacı; mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleeinin altyapısının geliştirilmesi,m hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması, modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi olarak açıklanmıştır. Kararda inşaat, çadır alımı, makine alet ve ekipman alımına %50 hibe verilecektir. Kararın tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz