PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLAR İLE GÜVENLİK KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından: PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLAR İLE GÜVENLİK KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/32) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, patates siğili hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen bulaşık alanlarda ve güvenlik kuşağında alternatif uygulama yapan çiftçilerin desteklenmesini ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararın 2 nci maddesinin on dokuzuncu...