TARIM HER KOŞULDA DESTEKLENMELİ

Tarım Hukuku Derneği Başkanı Avukat Arsin Demir, tarımın ülkenin en stratejik sektörleri başında geldiğini belirterek, gelinen süreçte mutlaka desteklenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin turizm, tarım, sanayi, maden ve yenilenebilir enerji kaynakları bakımından potansiyeli oldukça yüksek bir ülke olduğunu dile getiren Arsin Demir,  tarımın sürdürülebilir olması için bu potansiyelin planlı ve verimli kullanılmasının önemini dile getirdi. Avukat Demir, “Bir ülkenin zenginliği, halkının huzur ve refah içinde yaşaması, sahip olduğu kaynakların çeşitliliği ve bu kaynaklardan elde edilen maksimum faydanın kamuya aktarımı ile sağlanmaktadır. Ülkemiz birçok alanda...

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÇİFTÇİLERE NE GETİRDİ?

09/05/2021 tarih ve 31479 sayılı Resmi Gazete’de, 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Çiftçilerin en büyük maliyetlerinden biri de elektrik harcamalarıdır. Yapılan değişiklik ile sadece çatıda GES kurma zorunluluğu ortadan kalktı. Özellikle hastane, turizm tesisleri ve çiftçiler için büyük kolaylıklar sağlamakta. Değişiklik sonucu; kurulu güç üst sınırı olmaksızın tüketim sözleşme güçleri toplamı kadar güçte üretim tesisleri kurulabilecek, aynı dağıtım bölgesinde olmak şartı ile tüketim noktasından farklı yerlerde arazide üretim tesisi...

TARIMSAL SULAMADA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI

Ülkemiz tarımsal ürün, çeşitlilik ve kalite bakımından dünyanın önde gelen ülkelerindedir. Ancak bu gücün planlı ve verimli kullanılması tarımın sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.  Pandemi süresince tarımsal üretiminin ve gıda arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Üretimin niceliğini ve niteliğini belirleyen, olmazsa olmazın su ve sulama yöntemlerinin olduğu bilinmektedir. Sulama yöntemleri; geleneksel sulama yöntemi ve modern sulama yöntemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bir çiftçinin tarlasını sulamasında en büyük maliyetlerinden biri elektrik maliyetidir. Sulama döneminde dekara ve ürüne bağlı...