GÖÇER HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: GÖÇER HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “m) Tanımlı hayvan: Hayvanın tanımlanmasını sağlayacak özgün tanımlama numarasını taşıyan hayvanı, n) Tanımsız hayvan: Daha önce özgün tanımlama numarası ile tanımlanmamış veya daha önce tanımlandığı halde tanımlama numarası tespit ve ispat edilemeyen hayvanı,” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Bakanlıkça belirlenen korunmuş...