TÜRKİYE’DE TARIM ve GIDA MAHKEMELERİ VAR MI?

Tarım hukuku, tarım sektörünün tüm süreçleri ile ilgili yasal düzenlemeleri kapsayan hukuk dalıdır. Son yıllarda, tarım sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler ve çevre konularının önemi, tarım hukukunun da yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Günümüzde tarım hukuku, sadece tarımsal üretimi ve gıda güvenliği konularını ele almamakta, aynı zamanda tarım sektörünün sürdürülebilirliği ile doğal kaynakların ve çevrenin korunması, iş gücü gibi konuları da ele almaktadır. Tarım ve gıda hukuku, tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, çiftçiler, köylüler, gıda işletmeleri, tohum, gübre ve tarım ilacı üreticileri,...

TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME BEYANLARI YÖNETMELİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME BEYANLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketiciyi en üst düzeyde korumak için son tüketiciye arz edilen gıdalardaki beslenme beyanlarına ilişkin kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine arz edilen gıda hakkında bilgilendirme mevzuatı kapsamında etiketlenmesinde, sunumunda veya reklamında kullanılan beslenme beyanlarına ilişkin kuralları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21 inci, 22 nci, 23 üncü,...

“2030 AÇLIĞA SON” HEDEFİ ÜZERİNE GENEL BAKIŞ

Prof. Dr. Nilüfer KARACASULU[1] GİRİŞ 2020 yılı karanlık bir kurgu gibiydi, adeta kurgu içinde yaşıyor gibi hissettik. Böyle hissetmemiz nedensiz değil. İklim değişikleri nedeniyle bir yandan orman yangınları, diğer yandan daha sık ve yıkıcı fırtınalar oluştu, biyolojik çeşitlilik azaldı ve gıda güvenliği sorunları arttı. Bir yandan iklim değişiklikleri diğer yandan da uzun süredir devam eden çatışmalara bağlı olarak Burkina Faso, Nijerya, Güney Sudan, Yemen, Etiyopya, Haiti, Venezuela, Afganistan ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi birçok ülkede gıda güvensizliği yaşandı. Tüm bunların yanı...