Gelir vergisi kesintileri çiftçiye iade edilecek. Son başvuru tarihi 31.12.2021

Tarımsal destek ödemeleri üzerinden tahsil edilen gelir vergisi ve faizi çiftçilere iade edilecek. 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 92 nci maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 316 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 10 Aralık 2021 tarih ve 31685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 1 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tahsil...