Amme Alacaklarında Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendi

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı kanunun mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir. Cumhurbaşkanı kararına BURADAN ulaşabilirsiniz.