FINDIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

07 Haziran 2021 tarih ve 21504 sayılı Resmi Gazete'de "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FINDIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ" yayımlandı. Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.