ORMAN TARIMI / ENDÜSTRİYEL PLANTASYON*

Av. Ali Osman BAŞLI** Öncelikle ifade etmek gerekir ki ‘’Ormanlar tarımın sigortasıdır.’’ Deyimi gerçek bir ifadedir. Gerek iklim üzerindeki olumlu etkisi, gerek su rejiminin düzenlenmesi ve erozyon üzerindeki olumlu etkisi ve gerekse insanlığın ihtiyacı olan ekosistem unsurlarını barındırması bakımından ormanların varlığı tarımsal faaliyetler üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Günlük hayatta orman içinde yaşayan insanların uğraşları genel olarak ormanların aleyhine, tarımın lehine sonuç doğurmakta olduğu söylenebilir. Bu düşünce gerçeğe aykırı değildir. Çünkü Dünya genelinde ormanların yakılarak yâda kesilerek/sökülerek tarım alanlarına dönüştürülmediğini söylemek mümkün...