Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü Kararında Değişiklik Yapıldı

Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 19.07.2023 tarihinde toplanarak; "Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 19.07.2023 tarih ve 2023/32 sayılı kararıyla Danıştay Dördüncü Dairesi''nin görev alanı değiştirilerek idari dava dairesi olarak görevlendirilmesi nedeniyle 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca iş durumu ve ihtiyaçlar dikkate alınarak işbölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi." Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü Kararında Değişiklik Yapılmasına Daire Karar'a BURADAN ulaşabilirsiniz. Danıştay Başkanlık Kurulunun 2023/32 Sayılı Kararı'na BURADAN ulaşabilirsiniz.

Danıştay’dan Coca-Cola kararı: İçeriği araştırılsın

Danıştay 10. Dairesi, Coca-Cola'nın içerisinde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddeler bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve bu ürünlerin bileşiminde kullanılmaması talebiyle açılan davayı reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu. Çocuk eğitimi ve sağlığı konusunda çalışmalar yaptığını söyleyen Ethem Öztürk adlı vatandaş, 2014'te Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurarak Coca-Cola'nın sağlığa zararlı olup olmadığının belirlenmesini istedi. Üründe gösterilmeyen veya eksik gösterilen bileşenlerin açıkça yazılmasını talep eden Öztürk, bileşiminde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddeler bulunan ürünlerin tespit edilmesi ve bunların bileşimde kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Öztürk...

DANIŞTAY, ÇİFTÇİLERE KESİLEN MİLYARLIK VERGİYİ İPTAL ETTİ

Danıştay, dört çiftçinin ayrı ayrı açtığı davalarda, devletin verdiği gelir desteğinden yüzde 4 oranında kesilen vergiyi iptal etti. Karara göre her yıl kanuni zorunluluk olarak çiftçiye verilmesi gereken 56 milyar liralık destekten alınan yaklaşık 2 milyar lira çiftçinin cebinde kalabilir. Şanlıurfalı dört çiftçinin, devletten aldıkları destekten yüzde 4 oranında vergi kesildi. Şanlıurfa Vergi Mahkemesi çiftçilerin yaptığı itirazı reddetti. Çiftçiler Danıştay’a başvurdu. Danıştay Üçüncü Dairesi, Şanlıurfalı dört çiftçinin açtığı davayı kabul etti. Çiftçiler, 2019 yılı için mazot ve gübre desteği kapsamında yapılan ödemeler üzerinden yüzde...

Ayıplı Tohum Satımı ve Bu Durumda Çiftçilerin Başvurabileceği Hukuki Yollar

Çiftçilerimize satılan tohumların ayıplı çıkması günümüzde sıklıkla karşılaşılabilen, çiftçilerimizi büyük zararlara uğratabilen bir durumdur. Çiftçinin satın aldığı tohumun çimlenmemesi, alınan tohumun belirtilenden farklı bir tür tohum olduğunun ortaya çıkması, tohumun hatalı olduğu için büyümemesi, tohumun satıcının tohumu satarken belirttiği özelliklere uymaması gibi haller tohumun ayıplı çıkmasına örnek gösterilebilir. Böyle bir durumda çiftçilerimizin çeşitli hakları mevcuttur. Bu hakların neler olduğundan bahsetmeden önce ayıbın ne türlü olabileceğinden bahsetmek gerekir. Öncelikle alınan tohumların ayıplı olduğu, tohumlar gözden geçirildiğinde (dışarıdan bakıldığında) anlaşılamıyorsa hukuki anlamda gizli...

Danıştay Karar Verdi, Çiftçinin Destekleme Primlerine Bloke Konulamayacak

Mahkeme Karar Verdi, Çiftçinin Destekleme Primlerine Bloke Konulamayacak. Danıştay 10. Dairesi, Bakanlar Kurulu’nun elektrik borçları bulunan çiftçilere tarımsal destekleme primlerine bloke konulması yönündeki kararını iptal etti. Diyarbakır’ın Yenişehir Ziraat odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu ve eşi Hava İskenderoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, çiftçilerin elektrik dağıtım şirketine olan borçlarının tarımsal destekleme primlerinden kesilmesini olanaklı kılan kararını dava etti. Danıştay 10. Daire’de görülen davada mahkeme heyeti oy çokluğu ile Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. Elektrik dağıtım şirketine borcundan dolayı tarımsal desteklemeleri bloke...