OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

"Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı" 22.02.2023 tarih ve 32112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. OHAL ilan edilen illerimiz için; 1- Kısa Çalışma Uygulaması geldi 2- Bazı durumlar hariç fesih yasağı geldi 3- Kısa Çalıma Kapsamına girmeyenler için Nakdi Ücret Desteği geldi 4- Toplu İş Sözleşme Süreleri Uzatıldı 5- Sağlık Hizmetinin kapsamı genişletildi Tebliğe BURADAN ulaşabilirsiniz

Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir. İlgili karara BURADAN ulaşabilirsiniz.

BAZI OVALARIN BÜYÜK OVA KORUMA ALANI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR YÜRÜRLÜKTE

08.05.2021 tarih ve 31478 sayılı Resmi Gazete'de 3977 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmıştır. Kararda; "Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanununun 14. maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştır. Karara BURADAN ulaşabilirsiniz.