TARIMSAL ÜRETİCİLERİN KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR CUMHURBAŞKANI KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair 21/02/2023 tarihli ve 6816 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. İlgili karara BURADAN ılaşabilirsiniz

DEPREM NEDENİYLE ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİN KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ

6/2/2023 Tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli kararın  yürürlüğe konulmasına, 4603 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi ile 5570 Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Cumhurbaşkanı Kararına BURADAN ulaşabilirsiniz

Bazı Ovalar Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlendi

6405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11.11.2022 tarih ve 32010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre "Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına 5403 sayılı Toprak Koruma  ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 14. maddesi gereği karar veridi. Cumhurbaşkanı Kararı'na BURADAN ulaşabilirsiniz

Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

5972 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 18 Ağustos 2022 tarih ve 31927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 5972 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Ekli "T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 4603 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı Cumhurbaşkanı Kararı'na BURADAN ulaşabilirsiniz.

Tarımsal Desteklemeler, Gübre ve Sertifikalı Tohum Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik

4 Ağustos 2022 tarih ve 31913 sayılı Resmi Gazete'de, 5918 sayılı Cumhurbaşkan Kararı yayımlandı. Karara göre, 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. maddesi gereğince karar verilmiştir. Karara BURADAN ulaşabilirsiniz.