ÇOCUK İŞÇİ KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE GEÇİCİ TARIM İŞÇİLİĞİ

Hangi konu özelinde olursa olsun çocuk hukuku alanında çalışmaya başlamanın ilk gereği çocukluk döneminin başının ve sonunun tespiti amacıyla, tıp ve psikoloji bilimlerine başvurmak suretiyle “çocuk” kavramını irdelemek olacaktır. Zira bu noktada “Çocuk kimdir, çocukluk ne zaman sona erer, çocuğa özgü hukuki düzenlemelere neden ihtiyaç duyulur?” gibi soruların öncelikle yanıtlanması, çalışmanın çıkış noktasının ve güzergahının belirlenmesinde hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple “çocuk işçi” konusunu incelemeye başlamadan önce mevzuatımızda kullanılan ifadelerle “çocuk” kavramını incelemekte fayda vardır. Türk hukuk sisteminde istisnalar dışında...