DEPREM NEDENİYLE ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİN KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ

6/2/2023 Tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli kararın  yürürlüğe konulmasına, 4603 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi ile 5570 Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Cumhurbaşkanı Kararına BURADAN ulaşabilirsiniz

Deprem Bölgesindeki Çiftçimizin Toprağına Sahip Çıkması Sağlanmalı

Tarımın Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Tarım Hukuku Derneği Başkanı Avukat Arsin Demir, deprem bölgesindeki çiftçilerin topraklarına sahip çıkmasının sağlanması gerektiğini söyledi. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden sonra birçok vatandaşın ülke içinde yer değiştirdiğini dile getiren Demir, bölgedeki tarım havzalarının işlenmesinin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Arsin Demir, “Yüzbinlerce vatandaşımız deprem bölgesinden uzaklaşarak çevre illere veya büyükşehirlere göç etmek zorunda kaldı. Depremin vurduğu on ilimiz önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği illerimiz olup ülkemizin yaklaşık yüzde 13’lük tarım potansiyeli o...

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendinde yer alan “E-devlet kapısı” ibaresi “e-Devlet Kapısı” şeklinde,...

DANIŞTAY, ÇİFTÇİLERE KESİLEN MİLYARLIK VERGİYİ İPTAL ETTİ

Danıştay, dört çiftçinin ayrı ayrı açtığı davalarda, devletin verdiği gelir desteğinden yüzde 4 oranında kesilen vergiyi iptal etti. Karara göre her yıl kanuni zorunluluk olarak çiftçiye verilmesi gereken 56 milyar liralık destekten alınan yaklaşık 2 milyar lira çiftçinin cebinde kalabilir. Şanlıurfalı dört çiftçinin, devletten aldıkları destekten yüzde 4 oranında vergi kesildi. Şanlıurfa Vergi Mahkemesi çiftçilerin yaptığı itirazı reddetti. Çiftçiler Danıştay’a başvurdu. Danıştay Üçüncü Dairesi, Şanlıurfalı dört çiftçinin açtığı davayı kabul etti. Çiftçiler, 2019 yılı için mazot ve gübre desteği kapsamında yapılan ödemeler üzerinden yüzde...

Ayıplı Tohum Satımı ve Bu Durumda Çiftçilerin Başvurabileceği Hukuki Yollar

Çiftçilerimize satılan tohumların ayıplı çıkması günümüzde sıklıkla karşılaşılabilen, çiftçilerimizi büyük zararlara uğratabilen bir durumdur. Çiftçinin satın aldığı tohumun çimlenmemesi, alınan tohumun belirtilenden farklı bir tür tohum olduğunun ortaya çıkması, tohumun hatalı olduğu için büyümemesi, tohumun satıcının tohumu satarken belirttiği özelliklere uymaması gibi haller tohumun ayıplı çıkmasına örnek gösterilebilir. Böyle bir durumda çiftçilerimizin çeşitli hakları mevcuttur. Bu hakların neler olduğundan bahsetmeden önce ayıbın ne türlü olabileceğinden bahsetmek gerekir. Öncelikle alınan tohumların ayıplı olduğu, tohumlar gözden geçirildiğinde (dışarıdan bakıldığında) anlaşılamıyorsa hukuki anlamda gizli...

ÇİFTÇİ MALLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ

GİRİŞ Dünya ve ülkemiz konjonktüründe ekonomide yaşanan dalgalanmaların olumsuz seyrettiği bu günlerde haczedilmezlik konusuna değinilmesi gereklidir. Haczedilmezlik kavramı, genel olarak İcra Ve İflas Kanunun 82. Md ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 70. Md düzenlenmiştir. Bunun dışında özel kanunlarla getirilen emredici hükümler de bulunmakta olup konumuz dışında olması nedeniyle buna yer verilmeyecektir. İİK 82. maddesinde haczedilmezlik konusu örnekleyici olarak tasnif edilmiş olup konumuz ile ilgili hükümler aşağıdadır. İİK 82/4 md ile Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan...

“BASİRETLİ ÇİFTÇİ” KAVRAMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

"Milletimiz çok büyük elemler, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda  bulunuyorsa bunun temel sebebi şundandır ; "Çünkü Türk Çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer elindeki     sabanla topraktan ayrılmadı. Eğer Milletimizin bütün ekseriyeti çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık."  1923 / Gazi Mustafa Kemal Atatürk GİRİŞ             Çiftçilik aslında tanımlara sığmayacak kadar kutsal bir meslek, çoğu zaman atalardan bırakılan bir görevdir. ''Çiftçi'' tanımı Türk Tarım Hukuku kapsamında yer alan çeşitli kanun ve yönetmeliklerde...

Batmanlı çiftçi ABD’li firmaya açtığı davayı kazandı

Batmanlı çiftçi Eşref Tarhan, ABD'li tarım araçları üreticisi John Deere'ye karşı verdiği 13 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. 2006 yılında açılan dava ile başlayan süreç Yargıtay'dan çıkan onay ile sonlandı. Firma şimdi ayıplı olduğuna karar verilen 3 biçerdövere karşılık Tarhan'a 22 bin euro ödeyecek. Dünyanın en büyük tarım aletleri üreticilerinden ABD'li John Deere, Türkiye'de 2005 yılında sattığı yaklaşık 13 adet 1450 CWS ve 1450 WTS model biçerdöverle çiftçileri mağdur etti. Mağdurlardan biri Batmanlı Eşref Tarhan, 2005 yılında ABD'li şirketten tanesini 120...