“ÇİFTÇİ İSTİSNASI ve ISLAHÇI HAKLARI ” KAVRAMLARI HAKKINDA DERLEME

“ÇİFTÇİ İSTİSNASI ve ISLAHÇI HAKLARI ” KAVRAMLARI HAKKINDA DERLEME Çiftçi kavramı Tarım Kanunu’muzda; mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. Değerlendirmeye aldığımız “Çiftçi İstisnası” kavramı ilk defa, bitki çeşitlerinin geliştirilmesini özendirmek, yeni çeşitlerin ve ıslahçı haklarının korunmasını sağlamak amacıyla 08.01.2004 yılında yürürlüğe giren Yeni Bitki Çeşitlerine Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun’da yer almıştır. Kanuna dayanılarak üç yönetmelik çıkarılmıştır: “Yeni Bitki Çeşitlerine...