YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından: YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “kesimhane harici kesilen hayvanların derisi, gübre, yün, yapağı ve tiftik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kesimhane harici kesilen hayvanların derisi, gübre, yün, yapağı ve tiftik” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10...