Bazı Ovalar Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlendi

6405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11.11.2022 tarih ve 32010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre "Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına 5403 sayılı Toprak Koruma  ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 14. maddesi gereği karar veridi. Cumhurbaşkanı Kararı'na BURADAN ulaşabilirsiniz

BAZI OVALARIN BÜYÜK OVA KORUMA ALANI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR YÜRÜRLÜKTE

08.05.2021 tarih ve 31478 sayılı Resmi Gazete'de 3977 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmıştır. Kararda; "Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanununun 14. maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştır. Karara BURADAN ulaşabilirsiniz.