KALİTELİ ÇAY YAPRAĞI TEMİNİ AMACIYLA BUDAMAYA TABİ TUTULAN ÇAYLIKLAR NEDENİYLE ÜRETİCİLERİN UĞRADIĞI GELİR KAYBININ TAZMİNİNE DAİR TEBLİĞ

KALİTELİ ÇAY YAPRAĞI TEMİNİ AMACIYLA BUDAMAYA TABİ TUTULAN ÇAYLIKLAR NEDENİYLE ÜRETİCİLERİN UĞRADIĞI GELİR KAYBININ TAZMİNİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/14) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; kaliteli çay yaprağı temini amacıyla budamaya tabi tutulan çaylıklar nedeniyle üreticilerin uğradığı gelir kaybının tazminine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, ruhsatlı çay bahçelerinin budama tespit işlemlerinin yürütülmesini kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 10/3/2022 tarihli ve 5285 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin...