TARIMSAL ÜRETİCİLERİN KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE DAİR CUMHURBAŞKANI KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair 21/02/2023 tarihli ve 6816 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. İlgili karara BURADAN ılaşabilirsiniz