Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu 4. kez Meclis’e gelecek

Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı 4.kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geliyor. 2002 yılından bu yana gündemde olan ve 3 kez "Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı" olarak Meclis'e sunulan ancak yoğun tepkiler üzerine çıkarılamayan tasarı bu sefer "Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı" olarak hazırlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan teklif taslağı görüşe açıldı. Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Teklif Taslağı'nda kanunun amacı "ülkemize ait biyolojik zenginliklerin korunması, geliştirilmesi ve bunlardan sürdürülebilir şekilde yararlanılmasını sağlamaktır. Bu Kanun, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin...