KÖYLERİN MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN FARKLI AÇILARDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KÖY KANUNU Cumhuriyet tarihimizde köylerimizle ilgili ilk kanun 18/03/1924 tarihinde kabul edilen ve 07/04/1924 tarih ve 68 sayılı resmi gazetede yayımlanan 442 sayılı Köy Kanunu’dur1. Bu kanunda,  nüfusu iki binden aşağı yurtlar köy olarak tanımlanmıştır. Kanunun ikinci maddesinde “Cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil ederler.” hükmü yer almaktadır. Kanunun 15. Maddesinde tüm köy işlerinin birçoğunun bütün köylü birleşerek imece usulü yapılacağı belirtilmiştir. Yine...