BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

27 Haziran 2021 tarih ve 31524 sayılı Resmi Gazete'de "BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ" yayımlandı. "Tebliğin amacı; ülkemiz karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının üzerinde av baskısı oluşturarak mevcut popülasyonlarının ve stoğa katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması ve balon balıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla balıkçılara verilecek desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir." ve kapsamı ise "1) Bu Tebliğ;...