DEPREMDEN ZARAR GÖREN İLLERDE DENİZ VE İÇSULARDA AVCILIK YAPAN BALIKÇILARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından: DEPREMDEN ZARAR GÖREN İLLERDE DENİZ VE İÇSULARDA AVCILIK YAPAN BALIKÇILARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/30) BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerdeki deniz ve içsularda avcılık yapan balıkçı gemisi sahiplerinin, gerçekleştiremedikleri avcılık faaliyetinden dolayı oluşan gelir kayıplarının karşılanması ve avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla yapılacak desteklemelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 2/5/2023 tarihli ve 7220 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan...

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İÇİN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULUYOR

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar 21.03.2023 tarih ve 31139 satılı Resmi Gazete‘de yayımlandı. Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98., İçtüzük’ün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 21 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel...