HUBUBAT, BAKLAGİLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: HUBUBAT, BAKLAGİLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri, aynı cins, grup, sınıf ve derecelerde olmaları şartıyla bir önceki yıl ürünleriyle karıştırılarak depolanabilir.” MADDE 2- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “24” ibaresi “12” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu süre Toprak Mahsulleri Ofisine...