YARGITAY’DAN EMSAL KARAR: “SULAMA BİRLİĞİ HİZMET VERMİYORSA ÇİFTÇİDEN SU ÜCRETİ TALEP EDEMEZ”

Adana ili Seyhan ilçesinde bulunan narenciye bahçesinin sulanmasına ilişkin, sulama birliği çiftçiden olan alacağını tahsil amacıyla takip başlattı ancak çiftçinin itirazı üzerine takip durdu. Bunun üzerine sulama birliği, itirazının iptali ile icra takibinin devamına ve çiftçinin icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesine karar verilmesi için dava açtı. Sulama birliği; dava konusu alacağının ödenmesini, çiftçiye ait arazinin davacıya ait sulama kanallarından faydalandığını, anılan bahçelerdeki sulamadan dönen fazla suların uzaklaştırılması için DSİ’ye ait drenaj kanallarının kullanıldığını, çiftçinin  DSİ’ye ait servis yolunu kullandığını, davacının dava konusu...

SULAMA BİRLİKLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATIN ve YARGI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GİRİŞ Hayatın, insanlığın, medeniyetlerin temel kaynağı sudur. Dünyanın yüzde 70.8 'i yani yaklaşık 3/4 'ü , vücudumuzdaki kanın %92 si, kemiklerin %22 si ve beyin ile kasların %75 'si sudan oluşmaktadır. Su tarımın da vazgeçilmezidir. Her ne kadar dünyada susuz tarım çalışmaları yapılıyor olsa da nüfusu artan insanoğlunun temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan gıda ve tarımsal üretimin de suya olan ihtiyacı artarak devam etmektedir. Türk su hukuku ve tarım hukuku karmaşık ve dağınık haldedir. Tarımsal üretiminin devamlılığı için çiftçilerimizin suya olan...