Çiftçilerimiz Banka Kredisi Kullanırken Nelere Dikkat Etmeli?

Üreticilerimiz tarafından, tarımsal faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve   kapasitelerinin artırılması amacıyla yurt içinde finansman sağlayan bankalardan  tarım  kredisi kullanılması zorunlu olabilir. Bu kapsamda Bankalar çiftçilerimize çeşitli kredi tiplerine ilişkin ürün gamlarında (hasat kredisi, tarımsal işletme ve destek kredisi, hayvancılık, seracılık kredileri vb…) değişik limit, vade ve faiz oranlarıyla tarımsal kredi kullandırmaktadırlar. Bu kredi kullanımları öncesinde de Bankaların kredi kullandırma şartları arasında, çiftçilik belgesine sahip olma, aktif olarak tarımsal faaliyette bulunma, kredibilite yeterliliği ile gösterilebilecek teminat yeterliliğine sahip olma, ürün ve teminatların...

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BORÇ YAPILANDIRMASI YAPABİLİR Mİ?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluşu 1863 yılında Mithat Paşa’nın kurmuş olduğu “Memleket Sandıkları”na dayanır. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 28.04.1972 tarih ve 14172 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Zaman içinde birçok değişikliğe uğrayan kanunda Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili olarak; üreticiler  aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanan ve tüzel kişiliği olan değişir ortaklı, değişir sermayeli kooperatifler olarak tanımlanmıştır. Kooperatiflerin çalışma konuları kanunda belirtilmiş olup: ortaklarının kısa ve orta vadeli kredi...

‘KIRSAL MAHALLE OLMAK İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAŞVURULMALI”

Büyükşehir Yasasındaki değişiklik ile binlerce köy mahalleye dönüştürülmüştür. 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun” ile de mahalleye dönüştürülen köy ve beldelerle ilgili yine bir düzenleme daha yapıldı. Kanun değişikliği ile büyükşehirlerde bulunan mahallelere yeni bir statü tanımlaması daha getirilmiş ”KIRSAL MAHALLE” kavramı ortaya konulmuş ve bazı avantajlardan yararlanılması sağlanmıştır. ”Köyü olmayan şehrin bereketi olmuyor” Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tarım Hukuku Derneği başkanı Av. Arsin Demir; “Köylerin tüzel kişiliğinin...

Yeni Kanun ile Hobi Bahçelerini Nasıl Bir Süreç Bekliyor?

Bloomberg HT ekranlarına gelen Akıllı Tarım programının konuğu olan Tarım Hukuku Derneği Başkanı Avukat Arsin Demir, kanalın Tarım Editörü İrfan Donat’ın sorularını yanıtladı. Yayına İzmir’den katılan Demir, yeni kanun düzenlemeleriyle birlikte değişen tarım arazileri mevzuatının özellikle hobi bahçelerini nasıl etkileyeceğine açıklık getirdi. Sizler için yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte hissedar yatırımcıların, arazi sahiplerinin ve hobi bahçelerinin geleceğine ilişkin önemli ön görüleri ve röportajla birlikte altı çizilen önemli hatırlatmaları bir araya getirdik. Hobi Bahçelerinin Durdurulması Şart Yükselişi Gıda, tarım ve orman alanlarına bazı düzenlemeler getiren...

Yeni kanun ile hobi bahçelerini nasıl bir süreç bekliyor?

Yeni kanun ile hobi bahçelerini nasıl bir süreç bekliyor? Tarım Hukuku Derneği Başkanı Avukat Arsin Demir, Akıllı Tarım programına katıldı. Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın sorularını yanıtlayan Demir, yeni kanuni düzenlemeler ışığında tarım arazilerine yapılan hobi bahçelerini nasıl bir sürecin beklediğini anlattı. Programı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. https://www.bloomberght.com/tarim/video/yeni-kanun-ile-hobi-bahcelerini-nasil-bir-surec-bekliyor/64514  

GIDA, TARIM VE ORMAN ALANINDA DÜZENLEMELER YAPAN KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

“Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasa, tarım arazilerinin hobi bahçesi gibi yöntemlerle amacı dışında kullanımına hapis ve para cezası verilmesini, bu arazilerdeki izinsiz yapıların yıkılması, tütün ve alkollü içkilerin satışı, özel ormanlar ve şeker piyasasına yönelik bazı düzenlemeler içeriyor. Av. Arsin Demir ”Tarım arazileri tarımsal amaç dışında kullanılamayacak” Konu hakkında açıklamada bulunan Tarım Hukuku Derneği başkanı Av. Arsin Demir “Öncelikle İzmir’de yaşanan depremde yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara, mağdurlara acil şifalar dilerim. İzmir halkı dayanışma,...

SÖZLEŞMELİ TARIMIN MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SÖZLEŞMELİ TARIMIN MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İnsanın insan ile bireyin  toplum ile ve  vatandaşın devletle  ilişkileri karşılıklı yazılı ve sözlü sözleşmeler temelinde süregelmiştir. Sözleşme ilişkisinin tarihsel gelişimi de, onun bugünkü halini almasını sağlamış ve kurallar, teknolojinin ve bilimin gelişmesi, mevzuatın değişmesi  ile bugünkü çerçevesine ulaşmıştır. Bugün sözleşmenin ne demek olduğuna baktığımızda Türk Borçlar Kanununun 1. maddesi bize bu cevabı verecektir. TBK m 1’e göre sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Sözleşmenin daha çok iki insan veya iki özel...

TARIM ALANLARINDA TOPLULAŞTIRMA

Toprak, tarım arazisi, gayrimenkul gibi konulara ilgi duyan herkesin kulağına muhakkak çalınan bir sözcüktür “toplulaştırma”. Bu yüzden bu kavramın ne olduğu, içeriğinde neler barındırdığı merak konusu olmuştur. Şimdi biz de ana hatlarıyla toplulaştırmadan biraz bahsederek konuyu aydınlığa kavuşturmayı düşünüyoruz. Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir.1 ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN KAPSAMI 1. Fazla parçalanmış, dağılmış arazilerin...

ARICILIK HUKUKUNUN MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ARICILIK HUKUKUNUN MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Tarihin çok eski  zamanlarından  beri  insanoğlunun hayatta kalma  mücadelesi  çoğunlukla tarım politikaları üzerinden gerçekleşmiştir. Tarım faaliyetleri ile başlayan süreç “bazı bitki ve hayvan türlerini denetleyip,   geliştirme ve genişletmeleri” süreci olarak tanımlanmaktadır.[1] İlk insanlar ağaç kovuklarında ve taş aralarında yuvalanan arıları öldürerek ballarından faydalanma yoluna gitmişlerdir. Antik çağlarda doğal yollarla oluşmuş kovandaki oğulu öldürerek bala ulaşan insanoğlu günümüzde modern yöntemlerle kovanın işleyişini,  tüm arı ürünlerini en verimli  şekilde  elde  etmeye  yönelik olarak, şekillendirilebilmektedir.[2] Arıcılık ilkel koşul...

Tarımsal üretim kesintisiz sürmeli

Tarım Hukuku Derneği Başkanı Arsin Demir, “Çiftçimizin bazı önemli maliyetleri azaltılmalı. Tarımsal üretimin artırılması ve gıda arz güvenliğinin devamlılığı için Cumhurbaşkanlığı’na ve bakanlıklara öneri ve talep mektubu gönderdik” diye konuştu. Küresel pandemi sürecinde gıda ve tarım, gündemin en önemli maddeleri arasında yer alırken, İzmir Tarım Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı avukat Arsin Demir, çiftçiliğin önemine değinerek bu konudaki çalışmalarını Yeni Asır Sektörün Sesi Köşesi'ne anlattı. Korona pandemisinin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Arsin...