ARICILIK HUKUKUNUN MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ARICILIK HUKUKUNUN MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Tarihin çok eski  zamanlarından  beri  insanoğlunun hayatta kalma  mücadelesi  çoğunlukla tarım politikaları üzerinden gerçekleşmiştir. Tarım faaliyetleri ile başlayan süreç “bazı bitki ve hayvan türlerini denetleyip,   geliştirme ve genişletmeleri” süreci olarak tanımlanmaktadır.[1] İlk insanlar ağaç kovuklarında ve taş aralarında yuvalanan arıları öldürerek ballarından faydalanma yoluna gitmişlerdir. Antik çağlarda doğal yollarla oluşmuş kovandaki oğulu öldürerek bala ulaşan insanoğlu günümüzde modern yöntemlerle kovanın işleyişini,  tüm arı ürünlerini en verimli  şekilde  elde  etmeye  yönelik olarak, şekillendirilebilmektedir.[2] Arıcılık ilkel koşul...