Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar değiştirildi

Tarımsal araziler için isteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50'den fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati ile yapılacak. Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının "Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, isteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50'den...

GENEL HATLARIYLA TARIM ARAZİLERİNDE TOPLULAŞTIRMA VE ÜLKEMİZDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT

GENEL HATLARIYLA TARIM ARAZİLERİNDE TOPLULAŞTIRMA VE ÜLKEMİZDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT Av.CAN AYAN GİRİŞ Tarihte sürekli çok önemli bir konumda yer almış ancak sanayileşme ile popülerliğini kaybetmiş olan tarım sektörü günümüz itibariyle hakettiği popülerliğini tüm dünyada tekrardan kazanmaya başlamıştır. Popülerliğini tarih sahnesinde tekrar kazanmaya başlayan bu sektörün birçok sorun barındırdığı açıktır. Ülkemiz nezdinde tarım sektörünün en önemli sorunlarından biri tarımsal işletmelerin küçük çaplı işletmeler olması ile tarım arazilerinin parçalı ve çok hisseli olmasıdır. Ülkemizde tarımsal işletme büyüklüğü ortalama 59 dekar olup, bu işletmeler...