Orman Köylüleri Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Orman sınırları içinde kaldığı kesinleşmiş orman kadastrosu sonucunda tespit edilen tapulu taşınmaz için tazminat ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan 38.000 m2 büyüklüğündeki taşınmaz, tarla vasfıyla gerçek kişiler adına tapuda kayıtlı iken başvurucu tarafından 1996 yılında 17 Bin TL bedelle satın alınmış ve taşınamz başvurusu adına tescil edilmiştir. Söz konusu taşınmazın 2.680 M2'lik bölümünün 22.11.2014 tarihinde ilan edilen orman kadastrosu tutanaklarında "Alıçlar-1 Devlet ormanı" sınırları içinde kaldığı tespit...