Orman Köylüleri Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Orman sınırları içinde kaldığı kesinleşmiş orman kadastrosu sonucunda tespit edilen tapulu taşınmaz için tazminat ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan 38.000 m2 büyüklüğündeki taşınmaz, tarla vasfıyla gerçek kişiler adına tapuda kayıtlı iken başvurucu tarafından 1996 yılında 17 Bin TL bedelle satın alınmış ve taşınamz başvurusu adına tescil edilmiştir.

Söz konusu taşınmazın 2.680 M2’lik bölümünün 22.11.2014 tarihinde ilan edilen orman kadastrosu tutanaklarında “Alıçlar-1 Devlet ormanı” sınırları içinde kaldığı tespit edilmiş ancak taşınmazın tapu kaydı revizyon görmediği gibi taşınmazın orman sınırları içinde kaldığına dair tapu siciline herhangi bir şerh de işlenmemiştir.

MAmak Belediye encümenince kabul edilen ve Ankara Büyükşehir encümeninin kararıyla onaylanan parselasyon planında başvurucuya ait 38 Bin m”lik taşınmazın bir kısmı düzenleme ortaklık payı olarak kesilmiş, bir kısmı kamu ortaklık payı adı altında kamu hizmeti alanı, bir kısmı ise konut alanı olarak ayrılmıştır. Taşınmazın 1994 yılında kesinleşen orman kadastrosuyla orman sınırları içinde kaldığı tespit edilen 2.680 m2’lik bölümü ise parselasyon planının dışında bırakılmıştır.

Taşınmaz sahibinin yargı süreci sonunda Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve 25.05.2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip; mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yedinden yargılama yapılmak üzere mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

Kararın tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş