LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÇİFTÇİLERE NE GETİRDİ?

09/05/2021 tarih ve 31479 sayılı Resmi Gazete’de, 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Çiftçilerin en büyük maliyetlerinden biri de elektrik harcamalarıdır. Yapılan değişiklik ile sadece çatıda GES kurma zorunluluğu ortadan kalktı. Özellikle hastane, turizm tesisleri ve çiftçiler için büyük kolaylıklar sağlamakta. Değişiklik sonucu; kurulu güç üst sınırı olmaksızın tüketim sözleşme güçleri toplamı kadar güçte üretim tesisleri kurulabilecek, aynı dağıtım bölgesinde olmak şartı ile tüketim noktasından farklı yerlerde arazide üretim tesisi kurulabilecek, iletim seviyesinden bağlı tüketim tesislerine kuracakları üretim tesisi için  iletimden veya  dağıtımdan bağlanma hakkı verilebilecek, aynı tüzel kişiliğe ait ve aynı tarife grubunda olan tüketim tesisleri sözleşme güçleri toplamı kadar güçte üretim tesisleri kurabilecek, aylık mahsuplaşma sonucu üretim fazlası enerji kendi tüketici tarife grubu üzerinden satılabilecek.

Değişiklik içeren yönetmeliğin 5. Maddesi “ Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüketim tesisleri, gerçek ve tüzel kişilere ait atıksu ve içme suyu arıtma tesisleri ile tarımsal sulama amaçlı tesisler için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmemek kaydıyla, bütünlük arz eden parsel ya da parseller üzerinde, tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir.” İfadeleri yer almıştır.

Çiftçiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmemek kaydıyla, bütünlük arz eden parselleri üzerinde tüketim tesisi ile aynı noktada güneş enerji santrali kurabilecekler. Santral kurulacak arazinin marjinal tarım arazisi şartı aranmaktadır. Çiftçiler, tüketimi dışında kalan elektrik üretimlerini dağıtım firmasına satabileceklerdir.

Bu gönderiyi paylaş