KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

​Tarım ve Orman Bakanlığı’nca sulama yatırımlarını içeren “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/07)”  25 Şubat 2021 tarih ve 31406 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanmıştır.

Üreticiler ve tüzel kişilikler tarafından başvuru yapılarak,
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.
ile ilgili yatırımlar kapsamında %50 hibeden yararlanabilmek için başvuru ile ilgili bilgi ve 1 Mart 2021 tarihi itibariyle başvuru dosyası ile 30 gün içerisinde (30 Mart 2021 mesai bitimine kadar)  başvuru yapılması gerekmektedir.
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne güncel veriler ile kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecektir.
Kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir.
Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya yukarıda (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az üç yıl ve üzeri süreyle, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az beş yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler.
Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.
Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000-TL’yi geçemez.
Hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir.
Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında son üç yılda, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında ise son on yılda daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamaz. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce hibe desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.
Uygulama hakkında İl / İlçe Müdürlüklerinden bilgi alınabilecek olup, başvurular için temel kriter olan kayıt sistemlerine kayıtların yapılması/güncellenmesi hususunda üreticilerin dikkat etmesi gerekmektedir.
İlgili Tebliğ’e BURADAN ulaşabilirsiniz

Bu gönderiyi paylaş