JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ve EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE ‘’TARIM VE GIDA KORUMA BİRİMLERİ’’KURULMASI ÖNERİSİ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ve EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE  ‘’TARIM VE GIDA KORUMA BİRİMLERİ’’KURULMASI ÖNERİSİ

Sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek amacıyla çevre ve ekolojik dengeyi koruma ve çeşitli nedenlerle zarar gören doğal hayatı onarma ve eski haline döndürme çalışmalarında güvenlik uygulamaları önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olarak Çevre Koruma Timleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’na bağlı olarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri kurulmuştur. Benzer şekilde tarım ve gıda sektöründeki güvenlik sorunlarını önleme veya giderme, tarımsal üretimi ve gıda ürünlerini suça karşı koruma  amaçlı olarak   Tarım ve Gıda Koruma Birimleri’nin kurulması önerimiz bu yazımızda ele alınacaktır.

JANDARMA ÇEVRE KORUMA TİMLERİ

Bu timlerin en öncelikli amacı; çevre, ekolojik denge ve doğal hayatın korunması, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri ve alanların korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesidir. Çevre Koruma Timleri en genel çerçeveyle; su kirliliği, hava kirliliği, katı atık kirliliği ve kaynakları hakkında araştırma yaparak ve araştırma sonucunu raporlaştırarak ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek suretiyle gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Milli Parklar Müdürlükleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışmalarını yürütürler.

2002 yılından itibaren kademeli olarak kadrolu 41 Çevre Koruma Timi kurulmuştur. Çevre Koruma Timleri; Tim Komutanı, Tim Komutan Yardımcısı ve Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Uzmanı olmak üzere 3 adet personelden oluşur. Çevre konusunda bilinçli, önceki görevlerinde başarılı olmuş, çevrenin korunması amacına hizmet edebilecek ve çevre ve doğaya özel ilgi duyan kişiler personel olarak seçilir. Seçilen personelin daha önce Jandarma İç Güvenlik Birliklerinde görev yapmış ve 4 yıllık fakülte mezunu olması gerekir. Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Uzmanları ise üniversitelerin 4 yıllık Kimya, Biyoloji ya da Çevre Mühendisliği Fakültelerinden mezun olmuş ve Devlet Memurluğu Sınavında başarılı olmuş kişiler arasından seçilir.

ÇEVRE, DOĞA VE HAYVANLARI KORUMA BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Ekipleri Genel itibari ile Jandarma Genel Komutanlığı Çevre Koruma Timleri ile aynı amaçlarla kurulmuştur.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmeyi amaç olarak edinen bu polis birimleri suça maruz kalmış hayvanları korur ve çevreye ve doğaya zarar verenlere Türk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda adli ve idari işlemleri uygulamak için gerekli yasal işlemleri yaparlar. Bakanlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli olarak çalışarak özellikle çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenebilen suç ve kabahatlerin daha işlenmeden önlenebilmesi amacıyla önleyici tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Jandarma Çevre Koruma Timleri gibi kendi sorumlu oldukları bölgelerde 112, CİMER, şahsen müracaat yahut HAYDİ uygulaması üzerinden gelen ihbarları değerlendirmeye alıp kısa sürede olay yerine ulaşarak gerekli müdahalelerde bulunurlar.

‘’TARIM VE GIDA KORUMA BİRİMLERİ’’ NEDEN KURULMALI?

Önümüzdeki on yıllık süreçte tarımsal üretimin yetersiz kalacağı ve gıda krizinin en derin anlamda hissedileceğine yönelik görüşler dünya gündemini meşgul etmektedir. Öte yandan, gıda güvenliğini sağlamak ve bu hususta istikrarlı ve sürdürülebilir politikalar üretmek ve uygulamak gıda krizini önlemek açısından önem kazanmıştır. Gıda güvenliğinin sağlanması çok boyutlu süreçlerden oluşmaktadır ve üretim, işleme, depolama, taşıma ve dağıtım aşamalarında mevzuata uygunluğun sağlanması önemli hususlardır. Bir başka yönden ise tarımsal üretimde yaşanılan sıkıntılar küresel boyutta ele alındığında öncelikli sorun; teknolojik gelişmeler sayesinde dünyada tarımsal üretim sürekli olarak artış göstermesine rağmen nüfus artışı nedeniyle yine de mevcut talebi karşılayamıyor oluşudur. Diğer taraftan kontrolsüz nüfus artışının doğada yarattığı tahribat , yoğun kentleşme, tarımsal arazilerin imar rantına kurban edilmesi, küresel iklim değişikliklerinin tarım üzerindeki olumsuz etkileri, yağış rejiminin değişmesi nedeniyle tarım alanlarının bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi, kuraklıkların görülmesi, ürünlerin olgunlaşma sürelerinin değişmesi tarımsal üretime ve gıda sektörüne olumsuz etkileri ortaya çıkarmaktadır. Tüm bunların etkisiyle gıda yetersizliği sıkıntıları baş gösterecek, tarım ve gıda alanlarında ayrıca  güvenlik sorunları ortaya çıkabilecektir. Gıda yetersizliği tarım alanlarının daha değerli hale gelmesine yol açacak ve göç hareketleri nedeni ile hırsızlık , yağma ve  çatışma gibi tarımsal alanların güvenliği sorunları ortaya çıkacaktır. Bu güvenlik sorunlarına mahsullerin, trafo ve elektrik kabloları, damla sulama hortumları, gübre, mazot, hayvan ve zirai ilaç gibi tarımsal üretimde gerekli teçhizatın hırsızlama yapılması gibi tarımsal alanlarda meydana gelen güvenlik sorunları örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan, sahte gübre ve tohum üretimi, satışı ve kullanımı gibi durumlar da tarım alanlarına zarar vermekte ve doğal olarak halk sağlığını ve gıda güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.

Türkiye, çok çeşitli türde bitki yetişmesinin yanı sıra coğrafi konum ve elverişli iklim özelliklerinin etkisiyle uygun bir ekosistem oluşması nedeniyle 3000 kadar endemik bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizde yetişen endemik bitkilerin bazıları; kasnak meşesi, sığla ağacı, ispir meşesi, datça hurması, kadağı göknarı, Anadolu glayölü, ters lale, Antalya çiğdemi, zambakgiller, kral eğreltisi olarak sıralanabilir. Endemik bitkilerin özellikle  sağlık sektöründe ve ilaç sektöründe kullanılması bu bitkilerin önemini göstermektedir. Ancak nüfus artışı, sanayileşme süreci, şehirleşme, bilinçsiz tarımsal faaliyetler, turizm faaliyetleri, yangınlar gibi çok çeşitli unsurlar ve hırsızlık, doğaya karşı işlenen suçlar gibi güvenlik problemleri birçok endemik bitki türünü tahribata uğratıp neslinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Tüm bu hususlar göz önüne alındığında; tarım alanlarını, tarımsal üretimi, gıda egemenliğini, gıda güvenliğini, endemik bitkiler başta olmak üzere bitki çeşitliliğini, hayvanları, doğal hayatı, ekolojik sistemimizi korumak amaçlı olarak gerek önleyici tedbir amaçlı gerek yaşanan mevzuata aykırılıklara ivedi şekilde müdahale edilmesi amaçlı olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’na ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’na bağlı olarak  Tarım ve Gıda Koruma Birimlerinin kurulması önem arz edecektir. Bu birimlerde Ziraat Mühendisleri ve Gıda Mühendislerinin görev alması etkili bir güvenlik prosesini ortaya koyabilecektir. Jandarma Çevre Koruma Timleri veya Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Ekiplerinin öncelikli amaçları, görevleri örnek alınarak ve aynı çalışma prensipleri benimsenerek kurulacak bu yeni kolluk birimleri tarım ve gıda sektöründe de güvenliğin sağlanmasına yardımcı olabilecektir. Bu birimler çiftçilerimizin, üreticilerimizin ve tarım paydaşlarının güvenlik ihtiyaçlarını daha etkili sağlayabileceklerdir. Böylece örnek olarak mahsuller, trafo ve elektrik kabloları, damla sulama hortumları, gübre, tohum,  mazot, tarımsal araçlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığımız,  zirai ilaçlar ile tarımsal üretimde kullanılan  teçhizatın çalınmasına yönelik emniyet sorunlarının önlenmesi ve  mal ve can güvenliğinin korunmasının daha uzman bir ekip tarafından sağlanması ya da olaylara kolluk kuvvetleri ile ivedi şekilde müdahale edilmesiyle tarım alanlarının güvenliği sağlanabilecek , gıda ürünleri korunabilecek ve bu sayede tarımsal üretimde sürekliliğe destek olunabilecektir.

Av.Serap SÜRMELİ DEMİR – Stj.Av.Gizem BELDİBİ

 

KAYNAKLAR

https://www.jandarma.gov.tr/asayis/jandarma-cevre-koruma-timleri

https://ankara.jandarma.gov.tr/cevre-koruma-timleri

https://icisleri.gov.tr/cevre-doga-ve-hayvanlari-koruma-polisleri-mardinde-gorev-basinda

https://polisdergisi.pa.edu.tr/-cevre-doga-ve-hayvanlari-koruma-sube-mudurlugu-1641-haber

http://www.skdturkiye.org/surdurulebilir-tarim-ve-gidaya-erisim

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/231199

Bu gönderiyi paylaş