Gıdalarda aroma verici kullanımına önemli düzenleme! Hangileri yasaklandı?

Yönetmelik değişikliği ile bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzı ve gıda üretiminde kullanılması yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile, bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzı ve gıda üretiminde kullanılması yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gıda üretiminde kullanımı yasaklanan aroma vericiler

Yönetmelik ile Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine “Uyum ve Geçiş Hükümleri” başlığı ile yeni bir geçici madde eklendi. İşte o madde:

“Uyum ve geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) (05.117) FL numaralı p-Mentha-1,8-dien-7-al adlı aroma verici madde, (07.127) FL numaralı p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one adlı aroma verici madde, (10.066) FL numaralı Furan-2(5H)-one adlı aroma verici madde, (11.008) FL numaralı 2-Aminoacetophenone adlı aroma verici madde ve (13.175) FL numaralı 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one adlı aroma verici madde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilmez ve gıdaların üretiminde kullanılmaz.

İthalatı yasaklanan aroma verici maddeler

(2) (05.117) FL numaralı p-Mentha-1,8-dien-7-al adlı aroma verici madde, (07.127) FL numaralı p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one adlı aroma verici madde, (10.066) FL numaralı Furan-2(5H)-one adlı aroma verici madde, (11.008) FL numaralı 2-Aminoacetophenone adlı aroma verici madde ve (13.175) FL numaralı 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one adlı aroma verici madde ile bu aroma verici maddelerden herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izin verilmez.

(3) İşletmeciler EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (09.931), (12.054), (13.058), (15.004), (15.057), (15.079), (15.109), (15.113), (16.016), (16.032), (16.090), (16.111), (16.119), (17.038) FL numaralı aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlarlar.

Raf ömrü süresince piyasaya bulunabilecekler

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan ve (07.127), (11.008), (13.175) FL numaralı aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli değildir.

(6) (21.001) FL numaralı Pyroligneous distillate adlı diğer aroma verici için uygulama süresi 19/9/2023 tarihine kadardır.”

Yönetmelik ekindeki düzenlemeler

Bir diğer madde ile de, aynı Yönetmeliğin EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (05.117), (07.127), (10.066), (11.008), (13.175) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar yürürlükten kaldırılırken, aynı tabloda yer alan (05.173), (09.931), (12.054), (13.058), (15.004), (15.057), (15.079), (15.109), (15.113), (16.016), (16.032), (16.090), (16.111), (16.119), (17.038) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar değiştirildi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek. Kaynak

Bu gönderiyi paylaş