BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’de değişiklik yaptı.

08.05.2021 tarih ve 31478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de; 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’in EK-2’sindeki “Destekleme Uygulama Takvimi”nde yer alan “Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş; “Destekleme Uygulama Takvimi” içerisinde yer alan “Organik Tarım Desteği” ve “İyi Tarım Uygulamaları Desteği” satırlarında yer alan “29/3/2021” ibareleri “28/5/2021” olarak değiştirilmiştir.

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği-Çeltik Hariç 1/10/2020 30/4/2021 5 (Beş) Gün   Aralık 2020

Mart 2021

Mayıs 2021

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği – Çeltik 1/10/2020 30/7/2021 5 (Beş) Gün   Aralık 2020

Mart 2021

Mayıs 2021

Ağustos 2021

MADDE 2 – Aynı Tebliğin EK-4’ündeki “Destekleme Talep Formu” içerisinde yer alan Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş; “Destekleme Uygulama Takvimi” içerisinde yer alan “Organik Tarım Desteği” ve “İyi Tarım Uygulamaları Desteği” satırlarında yer alan “29/3/2021” ibareleri “28/5/2021” olarak değiştirilmiştir.

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği-Çeltik Hariç 1/10/2020 30/4/2021 üAlım satım belgesi

üBorsa tescil beyannamesi (17/5/2021 tarihine kadar)

üLisanslı depolara teslim edilen ürünler için ELÜS belgesi

(ELÜS belgesi ibraz edilmesi durumunda; alım satım belgesi ve borsa onayı istenmez.), (DİTAP sözleşme kaydı ibraz edilmesi durumunda; borsa onayı istenmez.)

 

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği – Çeltik 1/10/2020 30/7/2021 üAlım satım belgesi

üBorsa tescil beyannamesi (17/8/2021 tarihine kadar)

üLisanslı depolara teslim edilen ürünler için ELÜS belgesi

(ELÜS belgesi ibraz edilmesi durumunda; alım satım belgesi ve borsa onayı istenmez.), (DİTAP sözleşme kaydı ibraz edilmesi durumunda; borsa onayı istenmez.)

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Kaynak

Bu gönderiyi paylaş