tarım hukuku

BAZI BÜYÜK OVA KORUMA ALANLARININ SINIRLARINA İLİŞKİN HARİTALARDA DÜZELTME YAPILDI

Bazı büyük ova koruma alanlarının sınırlarına ilişkin haritalarda düzeltme yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14. maddesi gereğince karar verilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş